artof@berkyelim.com I

Een illustratie is een ondersteunend plaatje bij een tekst of een verhaal. Het dient meestal ter verduidelijking of verbeelding van de tekst, maar kan ook als versiering van de bladzijde worden gebruikt.Een illustratie ondersteunt een verhaal, bewering of uitleg. Vaak haalt de afbeelding een bepaald aspect uit het verhaal naar voren en trekt het de lezer mee. Een illustratie kan een tekening zijn, maar ook een foto. Bij wiskundige berekeningen kunnen bepaalde figuren getekend worden die de stof makkelijker uit te leggen maken. Dit wordt ook wel een infographic genoemd. Veel kinderboeken hebben illustraties die bij een verhaal horen. Een bekend voorbeeld zijn de boeken van Jip en Janneke. Annie M.G Schmidt schreef de verhalen en Fiep Westendorp maakte de bekende tekeningen van Jip, Janneke en het hondje Takkie. Vroeger maakte men gebruik van illustraties bij de vertelling van Bijbelse verhalen. De gebrandschilderde ramen in de kerk toonden bijvoorbeeld een aantal verhalen voor de mensen die niet konden lezen. Zo maakten zij toch kennis met de bijbel.

An illustration is a supporting picture for a text or a story. It usually serves to clarify or represent the text, but it can also be used to decorate the page. An illustration supports a story, statement or explanation. Often the image brings out a certain aspect of the story and draws the reader along. An illustration can be a drawing, but also a photo. In mathematical calculations, certain figures can be drawn that make the material easier to explain. This is also referred to as an infographic. Many children's books have illustrations that go with a story. A well-known example are the books by Jip and Janneke. Annie M.G Schmidt wrote the stories and Fiep Westendorp made the famous drawings of JipJannek and the dog Takkie. In the past, illustrations were used in the telling of Biblical stories. For example, the stained glass windows in the church showed a number of stories it.
Berk Yelim: scientific illustrator, visuele communicatie, storyboard, karikaturist, branding / grafisch ontwerp, medisch/ wetenschappelijk illustrator, 2D illustratie, striptekenaar, beeldende kunst, cartoonist.

artof@berkyelim.com